O Nas

Gospodarstwo „Siedlisko Natury” zostało założone w 2012 r. na płaskowyżu malowniczej wioski Opolnica w otoczeniu Gór Bardzkich, jako jedna z wiodących części projektu „Ekoosasda Opolnica”. Wcześniej gospodarze zajmowali się przez 28 lat prowadzeniem w województwie małopolskim certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego: „Brzozowy Gaj”.

 

Twórcami „Siedliska Natury” jest Paweł Kobielus z żoną Grażyną, córką Julią oraz całą rzeszą osób wspierających. Na powierzchni 2 ha podjęliśmy wyzwanie stworzenia modelowego siedliska ekologicznego. Ponieważ zaczęliśmy od zera, na ściernisku, pierwszym krokiem było posadzenie żywopłotu, sadu ze starymi odmianami, lasu i roślin użyźniających glebę. Wybudowaliśmy dom według zasad biobudownictwa, w technologii szkieletu drewnianego wypełnionego kostkami słomy i pokrytego tynkami glinianymi. Dom zaopatrywany jest w wodę z własnej studni głębinowej a prąd, ogrzewanie i ciepła woda pochodzi w większości z odnawialnych źródeł energii (słońce i biomasa). W 2016 r. wspólnie z fundacją Agri Natura posadziliśmy kolejny sad starych wysokopiennych odmian.

Nasze pole uprawne użytkowane jest na podobnych zasadach jak zakładają kryteria rolnictwa ekologicznego. Jedynak jesteśmy „gospodarstwem wolnym od certyfikatów”. Sami dbamy o najwyższą jakość naszych produktów, dając na nie osobistą gwarancję i biorąc za nie pełną odpowiedzialność. W uprawie nie używamy żadnej agrochemii, a żyzność gleby utrzymujemy za pomocą naturalnych metod. Zajmujemy się uprawą warzyw gruntowych, głównie starych i sprawdzonych odmian. Nasze priorytety to: samowystarczalność, bioróżnorodność, zdrowy styl życia w praktyce, aktywne dbanie o środowisko naturalne które jest naszym domem. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.